Нашата култура

Culture

Culture Култура на компанијата: Нашето ветување е засекогаш.

Culture Сума: Чувајте ја добрата доблест да бидете непобедливи 

Culture Ориентирани кон клиенти: градете партнерства со клиенти и добавувачи за да ги задоволите потребите на клиентите, да ги надминете очекувањата на клиентите и постојано да иновирате производи и услуги со конкурентни предности.

Culture Ориентиран на квалитет: квалитетот на производите и услугите е основа на опстанокот на компанијата, ние секогаш треба да го ставаме квалитетот на прво место.

Culture Ориентирани кон резултатите: ние се фокусираме на резултатите, поставуваме јасни цели и се координираме со детални стратешки планови за да постигнеме конечни резултати со беспрекорно извршување.

Culture Ориентирани кон вработените: напредокот на вработените е извор на развој на компанијата, одговорен за растот на вработените и оди напред со вработените.

Culture Институционално ориентирана: Ние го почитуваме системот на компанијата и го стандардизираме извршувањето на работата на сите нивоа